Họp triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 5 & Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ngành hàng kinh doanh gia dụng

20-05-2023

Ngày 4/5/2023, Ban lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hà Xanh chính thức trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Ngành hàng Gia dụng đối với ông Phạm Xuân Hoàng. Với sự ghi nhận của Ban lãnh đạo cùng với những đóng góp và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu và cống hiến nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thuận trao quyết định bổ nhiệm

Đồng thời cũng trong hôm nay, cuộc họp định kỳ của Khối Kinh doanh gia dụng đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thuận cùng với sự tham gia của Giám đốc ngành hàng Dương Văn Đức, Phó giám đốc ngành hàng Phạm Xuân Hoàng, các GĐKD khu vực và Trưởng chi nhánh.

Các nội dung chính tại cuộc họp bao gồm: Báo cáo công việc tháng 4, lên chiến lược triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 5, đồng thời đánh giá và giải đáp thắc mắc về phần mềm Lịch SHG. Cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp với sự thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến nhiệt tình của toàn bộ CBNV, hứa hẹn sẽ có một tháng 5 “bùng nổ” thành tựu của Khối kinh doanh.