Tập Đoàn Sơn Hà Xanh đồng hành cùng Chính Phủ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi

15-02-2023

Tập đoàn Sơn Hà Xanh đồng hành cùng Chính phủ tổ chức hoạt động trao tặng bồn nước cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 nhằm giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế ổn định.